KOUDIJS Rooktablet (150gr)

KOUDIJS Rooktablet (150gr)

14.50

SKU: DKOUD001

Voor het behandelen van schimmelinfecties (o.a. aspergillosis) bij duiven, sier- en volière vogels!

- +
Add to Wishlist

Vernieuwde samenstelling!

Voor het behandelen van schimmelinfecties (o.a. aspergillosis) bij duiven, sier- en volière vogels!

  • Voldoende voor 70 kubieke meter dierenverblijf, voor een dierverblijf kleiner dan 70m³ kan het bok eenvoudig kleiner gemaakt worden.
  • Actieve ingrediënten: Orthophenyphenol 10%. Inactieve ingrediënten: 90%.

Gebruik:
– reinig eerst grondig het dierenverblijf met water en schoonmaakmiddel
– sluit het dierenverblijf, met hierin de aanwezige dieren zodanig af, dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen
– in het dierenverblijf dient het minimaal 15°C te zijn
– plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een metalen ondergrond (bijv. een metalen dienblad) en steek dit aan met een lucifer
– wanneer de gehele tablet brandt en zwart verkleurd is nog 3 minuten wachten, deze vervolgens afdekken met een blik en 3 uur laten afgesloten laten staan, vervolgens het blikje weghalen en de damp 15 uur zijn werk laten doen

Waarschuwingen:
• Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
• Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Vermijd contact met de handen.
• Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie.
• Product wordt alleen gebruikt bij afwezigheid van mensen, dieren en voer.
• Product is zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:
Wanneer de tablet tot roken wordt gebracht komt er Orthophenyphenol damp vrij, dat de dierenverblijven vult.

Neem hiervoor de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
• Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.
• Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.
• Vermijd contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.
• Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat hem de verpakking en bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.
• Inhoud niet hergebruiken.

LET OP! Niet geschikt voor het behandelen van jong broedsel en/of erg zwakke dieren!

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen op de verpakking en de bijsluiter!

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen