KOUDIJS Rooktablet (150gr)

KOUDIJS Rooktablet (150gr)

15.25

SKU: DKOUD001

Voor het behandelen van schimmelinfecties (o.a. aspergillosis) bij duiven, sier- en volière vogels!

- +
Add to Wishlist

Vernieuwde samenstelling!

Voor het behandelen van schimmelinfecties (o.a. aspergillosis) bij duiven, sier- en volière vogels!

  • Voldoende voor 70 kubieke meter dierenverblijf, voor een dierverblijf kleiner dan 70m³ kan het bok eenvoudig kleiner gemaakt worden.
  • Actieve ingrediënten: Orthophenyphenol 10%. Inactieve ingrediënten: 90%.

Gebruik:
– reinig eerst grondig het dierenverblijf met water en schoonmaakmiddel
– sluit het dierenverblijf, met hierin de aanwezige dieren zodanig af, dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen
– in het dierenverblijf dient het minimaal 15°C te zijn
– plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een metalen ondergrond (bijv. een metalen dienblad) en steek dit aan met een lucifer
– wanneer de gehele tablet brandt en zwart verkleurd is nog 3 minuten wachten, deze vervolgens afdekken met een blik en 3 uur laten afgesloten laten staan, vervolgens het blikje weghalen en de damp 15 uur zijn werk laten doen

Waarschuwingen:
• Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
• Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Vermijd contact met de handen.
• Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie.
• Product wordt alleen gebruikt bij afwezigheid van mensen, dieren en voer.
• Product is zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:
Wanneer de tablet tot roken wordt gebracht komt er Orthophenyphenol damp vrij, dat de dierenverblijven vult.

Neem hiervoor de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
• Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.
• Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.
• Vermijd contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.
• Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat hem de verpakking en bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.
• Inhoud niet hergebruiken.

LET OP! Niet geschikt voor het behandelen van jong broedsel en/of erg zwakke dieren!

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen op de verpakking en de bijsluiter!

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken.

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.