NIEUWSBRIEF
Duiven oktober 2017
 
Afmelden
|
Ga naar de webshop
|
|

In dit nummer:

 

Mededelingen:

Nieuwsbrief ''duiven''
Hebt u familie, vrienden of kennissen waarvan u weet dat ook zij wel interesse zouden hebben in de nieuwsbrief "Duiven", dan kunt u hem of haar heel eenvoudig aanmelden door hier even te klikken. U dient alleen maar een naam en een e-mailadres op te geven en de keuze van de nieuwsbrief aan te vinken.

Nieuwsbrief "Winkelnieuwtjes"
Deze nieuwsbrief betreft ons overige gamma en zal vooral bestaan uit informatie m.b.t. op nieuwe producten en aanbiedingen of om een bestaand artikel eens extra onder de aandacht te brengen. Dus als u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van onze nieuwe producten, aanbiedingen en extra informatie, meldt u zich dan nu aan en ontvang de nieuwsbrief "Winkelnieuwtjes" op uw computer.

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief "Duiven"!

Antibiotica-Probiotica-Paratyfus:Regelgeving
In een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat het ongebreidelde gebruik van antibiotica tot ongewenste nevenwerkingen kan leiden, zoals resistentie en het lekkende darmsyndroom, is het ook voor de overheid duidelijk geworden dat er een restrictief beleid gevoerd moet worden ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Dit is overigens geen nieuw beleid van de overheid. Al gedurende een vijftal jaren wordt bij de landbouwhuisdieren deze weg behandeld. Ook bij de gezelschapsdieren als honden en katten is het niet langer gewenst onnodig antibiotica in te zetten. Voor veel liefhebbers in de duivensport lijkt dit nog de ver van mijn bed show. Toch is het een beleid dat ook in Europees verband meer en meer onder de aandacht komt. Het is dan ook een kwestie van tijd dat iedereen er mee te maken krijgt. Er zijn overigens al producten die worden aangepast her en der. De naam van de medicatie blijft dan als van oudsher bekend is, maar de samenstelling wisselt. Omdat bij deze middelen de samenstelling nooit op de verpakkingen vermeld stond, valt dit de liefhebbers doorgaans niet eens op, tot het moment dat de duiven echt medicatie nodig hebben en deze middelen niet meer ‘preventief’ gegeven worden. Dan merkt de liefhebber vaak pas dat het niet meer werkt.

Maar er zijn ook middelen die in Nederland ronduit verboden zijn tenzij aan zeer strikte voorwaarden is voldaan. Baytril is zo’n middel, dat alleen nog onder zeer strikte voorwaarden ingezet mag worden. Een dierenarts mag dit middel alleen nog maar inzetten als hij de noodzaak hiervan kan bewijzen. Kan hij dit niet, dan loopt hij het risico dat hij niet alleen een boete krijgt, maar ook loopt hij dan tegen een strafblad aan, omdat het voorschrijven zonder bewijs van noodzaak als economisch delict wordt gezien. Naar het schijnt zijn er al dierenartsen veroordeeld voor het voorschrijven met oorzalf voor honden die Baytril bevat. 
 
Andere wegen
Nu de ontwikkelingen meer en meer die kant op beginnen te gaan wordt dan ook driftig gezocht naar wegen om preventief geen antibiotica meer te hoeven voor te schrijven. Zo werkt bij het Geel en Coccidiose een kuur met Usneano Plus doeltreffend genoeg om de problemen voor te blijven. Niet alleen dat, de vorm wordt er in het vliegseizoen eerder door bevorderd als afgeremd, zoals met diverse coccidiose en geelmiddelen wel het geval kan zijn.

DuivenSteeds meer liefhebbers beginnen in te zien dat het ongewenst is om preventief, zeker in het stille seizoen, antibiotica te verstrekken.
Anti-biotica staat eigenlijk voor anti-leven. Pro-biotica staat voor voor leven. In het stille seizoen wordt door veel liefhebbers van oudsher een kuur  tegen paratyfus gegeven. Deze gewoonte is zo ingeburgerd dat hij moeilijk lijkt te veranderen. Het buikgevoel van veel liefhebbers spreekt dan en men moet en zal een kuur geven uit angst dat er anders iets vreselijks kan gebeuren.

Ik had in februari een liefhebber uit Duitsland op bezoek die al jaren heel goed speelde terwijl hij louter natuurproducten gebruikte. Een andere duivenmelker bezwoer hem echter dat hij als hij zeker wilde zijn, dat hij geen problemen zou krijgen met paratyfus, dat hij dan een kuur van veertien dagen met Baytril moest geven. (In Duitsland is Baytril nog wel te verkrijgen). Rond de Kerstmis gaf hij dan ook een kuur van veertien dagen met Baytril. Eind januari kreeg hij echter grote problemen bij zijn duiven. Meerdere duiven met dikke ellebooggewrichten die vrijwel altijd door paratyfus worden veroorzaakt. Dit was ook hier het geval, zo bleek bij het onderzoek dat wij uitvoerden. Uit de ellebooggewrichten was zuivere paratyfus te kweken.
Bij onderzoek bleek verder dat de duiven vol zaten met de Pestkop bacterie (Pseud. aeruginosa). Welhaast een maximale besmetting. Wat dit laatste betreft. Vroeger was Baytril één van de middelen die perfect tegen deze bacterie werkte. Maar door het ongebreidelde gebruik van dit middel in met name Duitsland, is er een giga resistentie tegen dit middel ontstaan, waardoor de bacterie zich explosief heeft kunnen ontwikkelen. Voor een deel dankte de Baytril zijn grote reputatie waarschijnlijk aan zijn capaciteiten om deze bacterie onder de knie te houden. Immers heeft men de pestkop opgelopen, dan vliegen de duiven niet alleen slechter. Er blijven ook meer weduwnaars en jongen achter. Vroeger hoorde men dan ook wel : ‘geef ze maar een kuur met Baytril, dan zijn alle problemen weg." Maar dat was toen. Dat geldt heden ten dage veel minder.

Terug naar de liefhebber van zo even. Hoe kon dit nu? Zoals gezegd, staat antibioticum voor tegen leven. Dat betekent dat bij een kuur van antibiotica niet alleen eventueel aanwezige paratyfus bacteriën gedood worden, maar ook heel veel goede darmbacteriën. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat iedere kuur met antibiotica definitief 3 soorten goede bacteriën uit de darm doet verdwijnen. Kun je nagaan wat er gebeurt als je geregeld antibiotica geeft. Nieuwe inzichten is dat alle goede darmbacteriën in de darm een functie hebben die niet onderschat moet worden. Het is een collectief van werkzame bacteriën die samen de gastheer helpen gezond te houden. Een van de taken die dit collectief bewerkstelligt, is te zorgen dat schadelijke bacteriën veel minder kans hebben problemen te veroorzaken. Ziekteverwekkers kunnen zo aanwezig zijn, maar geen effect hebben op de gastheer. Door nu met antibiotica op alle bacteriën te gaan schieten, worden niet alleen de slechte maar ook de goede bacteriën verzwakt. Als de schadelijke bacteriën, zoals de paratyfusbacil zich sneller herstelt dan de goede kunnen de rapen gaar zijn, zoals bij deze Duitse liefhebber. Het evenwicht in de darm was zo verzwakt, dat er juist problemen ontstonden die door het collectief van de goede darmbacteriën altijd werden voorkomen. Ongewild had de liefhebber het probleem juist zelf opgeroepen.
 
Moraal van het verhaal
In plaats van blind te kuren tegen paratyfus in het najaar kan men beter de goede darmbacteriën (men noemt die het microbioom) ondersteunen. Bony SGR en Bony Basis-T doen hierbij veel goed.
Het laatste jaar wordt door steeds meer liefhebbers de Bony Bio compleet ingezet. Deze gefermenteerde kruidendrank ondersteunt niet alleen de opbouw van de gezonde darmbacteriën, ook tijdens de rui en de kweek helpt het de duiven  te optimaliseren. Kenmerkend is het gladde en zachte veerkleed dat in weinige dagen ontstaat. Maar ook de ontlasting die beter wordt, alsmede de vitaliteit van de duiven die toeneemt. Door het microbioom maximaal te ondersteunen, krijgt men niet alleen gezondere darmbacteriën en een betere darmwerking en vitaminehuishouding, ook wordt het op deze manier moeilijker gemaakt voor de schadelijke bacteriën om hun ziekmakende vermogen ten toon te spreiden.
 
Heeft men een paratyfusprobleem? Dan kan men de illusie vergeten dit probleem louter met een antibioticumkuurtje op te lossen. Wil men dit probleem goed aanpakken, dan is een structurele aanpak nodig waaraan meerdere vereisten worden gesteld. Vaccineren is daar één van en ondersteuning van het Microbioom met goede darmbacteriën een andere.
 
Succes, Dierenarts Peter Boskamp

De Groene Luifel
Oude Kerkstraat 12
4524 CV Sluis
Tel: +31(0)117-461731
Fax: +31(0)117-461404
www.degroeneluifel.nl
info@degroeneluifel.nl

 Volg ons via Twitter
 Like ons op Facebook
Overige informatie
Klik hier voor een vergrote versie van deze nieuwsbrief
Klik hier voor een printvriendelijke versie van deze nieuwsbrief
Wilt u ook de nieuwsbrief "Winkelnieuwtjes" ontvangen? U kunt hier klikken om u aan te melden!

Voor het online aankopen van duivensport producten, dient u hier even te klikken!

U kunt in de webwinkel betalen d.m.v. Vooruitbetaling of m.b.v. iDeal of  PayPal!
Interact Network 2013